aktualności klasztorów Warszawa wróć

Carmelitanum na Solcu


Lipiec 5, 2019

Instytut Duchowości CARMELITANUM

przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Warszawie (Kościół Trójcy Świętej na Solcu) zaprasza na 3-letnie studium z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej.

Instytut stawia sobie za cel ukazanie wierzącym perspektywy dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się z sobą jako osobą i do wejścia we wspólnotę Trzech Osób Boskich już tu w wierze, nadziei i miłości, we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności.

Zapraszamy serdecznie!!!

Kontakt

o. Wojciech Ciak OCD
tel.: 609 910 050
mail: wojciechciakocd@gmail.com
www: warszawa.carmelitanum.pl

Instytut Duchowości Carmelitanum
ul. Solec 61
00-424 Warszawa


Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej www.karmelicibosi.pl.