Bractwo Szkaplerzne

Spotkania:

czwarta sobota miesiąca
godz. 8:00

Opiekun:

o. Michał Żelechowski OCD


Członkowie Bractwa Szkaplerza Świętego żyją w świecie zgodnie z duchem Zakonu Karmelitańskiego. Przyjmują szkaplerz na znak głębokiej więzi z Matką Bożą, która objawiła się generałowi karmelitów św. Szymonowi Stockowi (ok. 1175-1265) i obiecała szczególną opiekę w życiu doczesnym i po śmierci tym, którzy go będą nosić. Członkowie bractwa są zobowiązani codziennie odmawiać wyznaczoną w dniu przyjęcia modlitwę maryjną, naśladować Matkę Bożą i szerzyć Jej kult. Pierwsze Bractwa Szkaplerzne powstały w XIII i XIV w. we Florencji, Bolonii i Wenecji. W Polsce bractwo zostało erygowane w 1569 r., a najważniejszymi ośrodkami czcicieli szkaplerza był klasztor karmelitów trzewiczkowych w Krakowie i bosych w Czernej k. Krakowa. Obecnie w Polsce jest sto kilkadziesiąt bractw szkaplerznych – przy klasztorach karmelitów trzewiczkowych i bosych, a także przy parafiach – głównie na Śląsku. Liczba ich członków szacowana jest na 500 tys.

Bractwo Szkaplerzne i wszyscy noszący szkaplerz karmelitański spotykają się w czwartą sobotę miesiąca o godz. 8:00:  Msza św., liturgia godzin, konferencja, nabożeństwo szkaplerzne.