Historia

Klasztor Karmelitów Bosych w Warszawie założony został w 1639 roku przy Krakowskim Przedmieściu. Władze carskie skasowały go w roku 1864 za udział Karmelitów Bosych w Powstaniu Styczniowym. Do dnia dzisiejszego klasztor i przylegający kościół pw. Wniebowzięcia NPM i św. św. Józefa pozostaje w rękach Archidiecezji Warszawskiej. W roku 1944 założony został drugi klasztor przy ulicy Czeczota. Po zniszczeniu go w czasie Powstania Warszawskiego Wspólnota przeniosła się na ulicę Ursynowską, a następnie od 14 września 1947 roku do ofiarowanego zakonowi budynku przy ul. Racławickiej 31. Przy klasztorze utworzono kaplicę publiczną. Klasztor jest również siedzibą Kurii Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.