Historia

Klasztor Karmelitów Bosych w Warszawie założony został w 1639 roku przy Krakowskim Przedmieściu. Władze carskie skasowały go w roku 1864 za udział Karmelitów Bosych w Powstaniu Styczniowym. Do dnia dzisiejszego klasztor i przylegający kościół pw. Wniebowzięcia NPM i św. św. Józefa pozostaje w rękach Archidiecezji Warszawskiej. W roku 1944 założony został drugi klasztor przy ulicy Czeczota. Po zniszczeniu go w czasie Powstania Warszawskiego Wspólnota przeniosła się na ulicę Ursynowską, a następnie od 14 września 1947 roku do ofiarowanego zakonowi budynku przy ul. Racławickiej 31. Przy klasztorze utworzono kaplicę publiczną. Klasztor jest również siedzibą Kurii Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Skip to content