Bracia

O. JAN MALICKI

Prowincjał

O. MARIAN STANKIEWICZ

Przełożony, ekonom domu, asystent OCDS w Warszawie, spowiednik sióstr

O. GRZEGORZ ANDRZEJ MALEC

I radny klasztoru, sekretarz Rady Prowincjalnej i Prowincji, referent prow. ds. ZUS-u, redaktor biuletynu „Karmel-Info”

O. KAROL MILEWSKI

Ekonom prowincji, prowincjalny sekr. misji

O. TOBIASZ ZARZECKI

II radny, asystent Bractwa Szkaplerznego, opiekun chorych, asystent grupy Ruchu Rodzin Nazaretańskich

O. SIERGIEJ TRYSTSEN

Student UKSW (teologia duchowości), opiekun grupy młodzieży

O. MATEUSZ FILIPOWSKI

Student UKSW (patrologia), administrator portalu karmelicibosi.pl, rekolekcjonista, opiekun Grupy Modlitwy Terezjańskiej, opiekun chorych

BR. PIOTR BOETCHER

zakrystian, furtian