Adoracja Eucharystyczna

 

każdy piątek
od 17:00 do 18:00

dodatkowo 1-szy piątek miesiąca
od 7:00 do 8:00

1-szy czwartek miesiąca
od 17:00 do 18:00 w intencji powołań