Grupa Modlitwy Terezjańskiej

Doradzałabym tym, którzy praktykują modlitwę myślną – zwłaszcza na początku – aby starali się o przyjaźń i relacje z osobami, które zajmują się tym samym. Jest to rzecz niezwykle ważna, choćby chodziło tu jedynie o wspomaganie się nawzajem modlitwami, a tym ważniejsza, że wynika stąd dużo więcej korzyści! I (skoro ludzie zabiegają o przyjaciół, którym mogliby się zwierzyć ze swoich czysto ludzkich kontaktów towarzyskich i upodobań – nawet jeśli nie są one zbyt dobre – i aby bardziej rozkoszować się opowiadaniem o tych próżnych przyjemnościach), nie wiem, dlaczego nie miano by dozwolić, aby – ten, który tak z całym zaangażowaniem zaczął miłować Boga i służyć Mu – pozwolił sobie na rozmawianie z pewnymi osobami o swoich przyjemnościach i trudach, gdyż i jednego, i drugiego doświadczają ci, którzy praktykują modlitwę myślną.

św. Teresa od Jezusa, Księga mojego życia, 7, 20.

 

Grupa Modlitwy Terezjańskiej (GMT) gromadzi osoby, które pragną praktykować modlitwę w ciszy (modlitwę myślną) według nauczania św.Teresy od Jezusa i świętych Karmelu. Modlitwa myślna według św. Teresy polega na wchodzeniu w głęboką więź przyjaźni z Jezusem, odkrywaniu obecności kochającego nas Boga w głębi naszej duszy i nieustannym życiu z Nim. To niezwykle piękna perspektywa, ku której chcemy podążać korzystając z bogatej duchowości karmelitańskiej, a nade wszystko poprzez osobiste spotkania z Panem.

 

Dlatego w każdą środę (jeśli wyjątkowo spotkanie zostanie odwołane, to zostanie to wcześniej ogłoszone) spotykamy się, aby we wspólnocie uczyć się medytacyjnej modlitwy w ciszy według tradycji karmelitańskiej. Jako punkt wyjścia do modlitewnego spotkania z naszym Panem z reguły służy fragment Ewangelii czytany w liturgii danego dnia (warto zatem przynieść przygotowany tekst – Pismo św. w formie książkowej lub elektronicznej). Po krótkiej medytacji nad słowem Bożym staramy się podjąć wewnętrzną rozmowę z Panem, korzystając ze metody wypracowanej w tradycji Zakonu Karmelitańskiego. Po modlitwie, w zależności od okoliczności, proponowana jest nieraz jeszcze modlitwa liturgii godzin lub konferencja na temat duchowości karmelitańskiej. Z założenia całe to spotkanie jest niedługie, aby sprawnie można było powrócić do swoich obowiązków. Po spotkaniu duszpasterz pozostaje do dyspozycji, jeśli któryś z uczestników miałby jakieś pytania.

 

Na grupę zapraszamy każdego, kto pragnie pogłębiać swą relację z Panem poprzez modlitwę kontemplacyjną w ciszy. Zachęcamy przy tym, aby w miarę możliwości odbyć rekolekcje Szkoły modlitwy karmelitańskiej np. w naszym Domu Rekolekcyjnym w Gorzędzieju (patrz plan rekolekcji w Gorzędzieju).

Serdecznie zapraszamy.


SPOTKANIA
W każdą środę po Mszy św. o godz. 18.00

Miejsce: Kaplica św. Józefa przy Klasztorze Karmelitów Bosych, ul. Racławicka 31, Warszawa
(przy stacji Metra: Racławicka).

Uwaga: w lipcu, sierpniu i wrześniu spotkań nie ma.


Jeśli chcesz szybko poznać piękne perspektywy modlitwy karmelitańskiej zachęcamy do zerknięcia na krótkie artykuły o modlitwie na naszej głównej stronie (OGRÓD DUSZ, NOC, ZAMEK, DOM BOGA, WINDA, MAŁA PTASZYNA).