Grupa Modlitwy Terezjańskiej

Doradzałabym tym, którzy praktykują modlitwę myślną – zwłaszcza na początku – aby starali się o przyjaźń i relacje z osobami, które zajmują się tym samym. Jest to rzecz niezwykle ważna, choćby chodziło tu jedynie o wspomaganie się nawzajem modlitwami, a tym ważniejsza, że wynika stąd dużo więcej korzyści! I (skoro ludzie zabiegają o przyjaciół, którym mogliby się zwierzyć ze swoich czysto ludzkich kontaktów towarzyskich i upodobań – nawet jeśli nie są one zbyt dobre – i aby bardziej rozkoszować się opowiadaniem o tych próżnych przyjemnościach), nie wiem, dlaczego nie miano by dozwolić, aby – ten, który tak z całym zaangażowaniem zaczął miłować Boga i służyć Mu – pozwolił sobie na rozmawianie z pewnymi osobami o swoich przyjemnościach i trudach, gdyż i jednego, i drugiego doświadczają ci, którzy praktykują modlitwę myślną.

św. Teresa od Jezusa, Księga mojego życia, 7, 20.

 

Grupa Modlitwy Terezjańskiej (GMT) gromadzi osoby, które pragną praktykować modlitwę myślną według nauczania św.Teresy od Jezusa i świętych Karmelu. Modlitwa według św. Teresy od Jezusa to głęboka więź przyjaźni z Jezusem, dlatego nie może ograniczać się do aktu modlitwy, ale winna przenikać całe nasze życie. W istocie chodzi odkrywanie obecnośći Boga w naszej duszy i nieustanne życie z Nim. To niezwykle piękna perspektywa. Chemy to wszystko zgłębiać i ku temu podążać korzystając z bogatej duchowości karmelitańskiej, a nade wszystko poprzez osobiste spotkania z Panem.

Dlatego w każdą środę (jeśli wyjątkowo spotkanie zostanie odwołane, to zostanie to ogłoszone) spotykamy się, aby we wspólnocie modlić się modlitwą myślną (patrz niżej). Na początku, szczególnie gdy są nowe osoby, prowadzący ojciec podprowadza pod modlitwę myślną. W szczególności jest czytana Ewangelia z dnia (warto przynieść przygotowany tekst – Pismo Święte w formie książkowej lub elektronicznej np. aplikację Pismo Święte) i dawany jest krótki komentarz podprowadzający do osobistej refleksji. W ramach tej modlitwy staramy się, żeby ok. 30 min. było w ciszy na osobistą rozmowę, czy bycie z Panem. Po modlitwie myślnej modlimy się Nieszporami (można korzystać z brewiarza w wersji książkowej lub elektronicznej np. z aplikacji Pismo Święte czy Brewiarz). Z założenia całe to spotkanie jest niedługie, aby sprawnie można było powrócić do swoich obowiązków. Chociaż po spotkaniu duszpasterz jest do dyspozycji uczestników, gdy ktoś ma jakieś pytania.

Raz w miesiącu (normalnie w każdą 2.sobotę miesiąca – w innym przypadku zostanie to ogłoszone) ma miejsce dzień skupienia (patrz niżej). W planie jest wspólna Msza św. z homilią, nabożeństwo ku czci Matki Bożej, modlitwa myślna, modlitwa brewiarzowa, konferencja. Po konferencji w czasie agapy jest możliwość zadania pytań dotyczących konferencji i porozmawiania na inne tematy.

Na grupę może przychodzić każdy, ale zachęcamy, aby w czasie formacji odbyć rekolekcje Szkoły modlitwy karmelitańskiej np. w naszym Domu Rekolekcyjnym w Gorzędzieju (patrz plan rekolekcji w Gorzędzieju).

Serdecznie zapraszamy.


SPOTKANIA
Środy – Modlitwa myślna

19:00 – Modlitwa myślna (30-45 min.), Nieszpory

Miejsce: Klasztor oo. Karmelitów Bosych, ul. Racławicka 31, Warszawa
(przy stacji Metra: Racławicka), salka klasztorna na dole.
Wejście przez furtę klasztorną lub przez zakrystię (po Mszy św. o godz.18:00)

Prosimy o punktualne przychodzenie na modlitwę.

2. sobota miesiąca – Dzień Skupienia

8:00 – Msza Święta (w kaplicy), nabożeństwo ku czci Matki Bożej
ok.9:00 – (po przejściu do salki klasztornej na dole)
Modlitwa myślna (30-45 min.), 
Modlitwa przedpołudniowa,
Konferencja,
Agapa,
Zakończenie około godz. 12:30

Uwaga: w lipcu, sierpniu i wrześniu spotkań nie ma.


Jeśli chcesz szybko poznać piękne perspektywy modlitwy karmelitańskiej zachęcamy do zerknięcia na krótkie artykuły o modlitwie na naszej głównej stronie (OGRÓD DUSZ, NOC, ZAMEK, DOM BOGA, WINDA, MAŁA PTASZYNA).