aktualności klasztoru Warszawa wróć

Zachęta do modlitwy w obliczu zagrożenia epidemią


14 marca, 2020

 1. W tych dniach wszyscy doświadczamy w sposób namacalny i bardzo bolesny kruchości i bezradności ludzkiej natury. Koronowirus okazał się realnym i poważnym niebezpieczeństwem utraty zdrowia i życia dla wielu osób. Jest także wyzwaniem dla naszej odpowiedzialności za siebie oraz solidarności w doświadczeniach. Zachęcamy do wzmożonej modlitwy i patrzenia na te niepokojące wydarzenia w kategoriach wiary.
 2. Zarazem nie możemy świadomie stwarzać ryzyka zarażania się wzajemnie tym groźnym wirusem w przestrzeni naszej kaplicy. Dlatego odwołujemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Wiernych zachęcamy do odprawiania tych nabożeństw za pośrednictwem mediów katolickich w swoich mieszkaniach. Zostają także odwołane zaplanowane Rekolekcje Wielkopostne. Sakrament Pokuty i Pojednania może odbywać się tylko w warunkach otwartej przestrzeni, dlatego będziemy go sprawować w bocznej kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia.
 3. Kaplica będzie otwarta dla wiernych przez cały dzień. Msze święte będą sprawowane według zwykłego porządku, ale prosimy, aby uczestniczyły w nich tylko rodziny związane z zamówioną intencją. Usilnie prosimy o rozwagę i stosowanie się do rozporządzeń służb sanitarnych.
 4. Informujemy, że udzielona przez Ks. Kard. Kazimierza Nycza, Pasterza naszej Archidiecezji dyspensa, oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Wierni korzystający z dyspensy powinni w miarę możliwości łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe i telewizyjne. Zwłaszcza osoby starsze i chore powinny w najbliższym czasie unikać skupisk ludzkich. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.
 5. W środę przypadnie dziewiąty (ostatni) dzień Dziewięciośrodowej Nowenny przed Uroczystością św. Józefa, Patrona naszej kaplicy. Natomiast w czwartek przypadnie Uroczystość Patronalna. Niestety nie możemy zaprosić Was do licznego udziału we Mszach świętych. W obecnej sytuacji możemy jednak, jako Wspólnota Wiernych naszej kaplicy, w sposób szczególny połączyć się duchowo w czwartek zanosząc do Boga gorącą modlitwę z naszych mieszkań przywołując przemożnego wstawiennictwa św. Józefa o rychłe ustanie tego groźnego wirusa. Stosowną modlitwę umieszczamy poniżej:

  Modlitwa o zatrzymanie epidemii

  Panie Jezu, Zbawicielu świata,

  Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,
  zmiłuj się nad nami
  i wybaw nas od wszelkiego zła!

  Prosimy Cię, abyś uwolnił nas od plagi tego wirusa,
  który się rozprzestrzenia,
  przywrócił zdrowie chorym,
  zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

  Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze
  i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.

  Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej i naszej,
  która wiernie trwa przy nas, a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

  Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna,

  Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen